Білинський Борис Тарасович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Білинський Борис Тарасович

БІЛИ́НСЬКИЙ Борис Тарасович (16. 07. 1933, м. Збараж, нині Терноп. обл.) – хірург-онколог. Онук М. Кордуби. Д-р мед. н. (1972), проф. (1977). Дійс. чл. НТШ (1992). Засл. діяч н. і т. України (1993). Закін. Львів. мед. ін-т (1956). Працював лікарем (1956–63); ст. н. с. Львів. НДІ гематології та переливання крові (1963–66); від 1966 – у Львів. мед. ун-ті: доц. каф. онкології (1966–77), проф. (1977–86), зав. (від 1986) каф. онкології та мед. радіології, одночасно проректор з лікув. роботи (1981–91), проректор з наук. роботи (1991–2000). Наук. дослідж.: імунологія та індивідуалізація лікування злоякіс. пухлин, пухлин. токсикоз і методи детоксикації в онкології, імунологія й біохімія опікової хвороби. Ініціатор відкриття у Львові першого Госпісу (мед.-соц. заклад для невиліковно хворих).

Пр.: Влияние некоторых средств на эффект противоопухолевых препаратов в эксперименте и клинике // ЭО. 1986. № 8(5); Гемосорбция как метод деблокирующей иммунотерапии // Вопр. онкологии. 1986. № 32(6); Местные клеточные иммунные реакции у онкологических больных // Там само. 1988. № 34(7); Иммунологические механизмы естественной противоопухолевой реактивности. К., 1991; Онкологічні аспекти Чорнобильської катастрофи // ЛВ. Чикаґо, 1992. № 39(1); Онкологія: Підруч. Л., 1998 (співавт.); Хіміотерапія раку товстої кишки: Метод. рекомендації. Л., 1999 (співавт.); Антиестрогенна терапія хворих на рак молочної залози: Теоретичні і клінічні аспекти // Онкология. 2000. Т. 2, № 1–2.

Літ.: Борис Тарасович Білинський (до 60-річчя з дня народж.) // КХ. 1993. № 7–8; Білинський Б. // Історія села Кульчиць і роду Драго-Сасів. Дрогобич, 1995; Борис Тарасович Білинський (до 75-річчя з дня народження): Біобібліографія. Л., 2008.

О. А. Купчинський, Я.-Р. М. Федорів

Статтю оновлено: 2016