Кох Петро Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кох Петро Іванович

КОХ Петро Іванович (22. 01. 1911, м. Єкатеринодар, нині Краснодар, РФ – 30. 10. 1978, м. Краматорськ Донец. обл.) – фахівець у галузі машинобудування. Канд. тех. н., проф. (1966; першим се­­ред науковців Донбас. маш.-буд. академії отримав це звання). Піс­­ля закінчення Новочеркас. полі­­тех. ін-ту (РФ) працював у Харкові в авіац. ін-ті та у Всесоюз. заоч. політех. ін-ті; 1959–61 – доц. Перм. політех. ін-ту (РФ); 1961–73 – засн. і зав., 1973–78 – проф. каф. підйомно-транспорт. машин (від 2007 носить його ім’я), водночас 1966–68 – декан мех. ф-ту Краматор. маш.-буд. ін-ту (нині Донбас. маш.-буд. академія). Наук. дослідження: підвищення надійності мех. устаткування маш.-буд. і гірн. підпр-в (екскаваторів, шахтопідйом. машин і механізмів, кранів, конвеєрів, спец. видів транспорту); розроблення й удосконалення існуючих методів розрахунків і проектування механізмів підйомно-транспорт., гірн. машин і їх конструкцій; створення нових видів транспорту. Засн. напряму – розроблення наук. основ експлуатації та ремонту мех. ус­­таткування кар’єрів.

Пр.: Одноковшовые экскаваторы. 1963; Надежность и долговечность од­­ноковшовых экскаваторов. 1966; На­­деж­­ность механического оборудования карьеров. 1978; Ремонт экскаваторов. 2-е изд. 1979; Климат и надежность ма­­шин. 1981 (усі – Москва).

В. Д. Кассов

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
В. Д. Кассов . Кох Петро Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=401 (дата звернення: 24.06.2021)