Білімович Антон Дмитрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Білімович Антон Дмитрович

БІЛІМО́ВИЧ Антон Дмитрович (08(20). 06. 1879, Житомир – 17. 09. 1970, Белґрад) – фахівець у галузі механіки та математики. Брат О. Білімовича. Акад. Серб. АН і мист-в (1936). Нагородж. югослав. орденом Праці 1-го ступ. Закін. Київ. кадет. корпус (1896), навч. у Микол. інж. уч-щі в С.-Петербурзі. Закін. Ун-т св. Володимира в Києві (1903), де відтоді й працював асист., приват-доц. (від 1907) каф. теор. і приклад. механіки. Стажувався в Парижі й Ґеттінґені (Німеччина, 1912–14). У 1915–20 – ординар. проф. каф. приклад. математики Новорос. ун-ту (Одеса), у березні 1917 – квітні 1919 та вересні–листопаді 1919 працював його ректором. Провадив наук. дослідж. в галузі аналіт. механіки. Співпрацював з О. Ляпуновим. 1919 Б. подав до ради Ун-ту доктор. дис. «Соприкасательные движения твердого тела. Ч. 1. Движение с одной степенью свободы», але захистити її не встиг. У січні 1920 емігрував до Сербії. Від квітня 1920 – ординар. проф. Белґрад. ун-ту, водночас дир. Матем. ін-ту при цьому Ун-ті. 1939–40 – секр. Відділ. природн.-матем. наук Серб. АН і мист-в. Під час 2-ї світ. війни, не бажаючи підкорятися нім. порядкам, вийшов на пенсію. Після звільнення Белґрада продовжив працю в зазначених вище установах і закладах. По війні розпочав створення Матем. ін-ту Серб. АН, який було відкрито 1946. Від 1949 розпочато випуск «Трудов Математического института Сербской Академии наук», у яких Б. друкував свої праці, зокрема спогади «Ляпунов в Одессе» (1956). Автор наук. праць із заг. проблем механіки, одержав низку вагомих результатів у галузі механіки неголоном. систем та їх застосувань. Інші напрями наук. діяльності – небесна механіка й механіка твердого тіла, геофізика, гідродинаміка. Створив Белґрад. школу механіків, один із засн. (від 1964 почес. голова) Югослав. т-ва механіків. Автор 6-ти підручників (у співавт.) з геометрії для серед. шкіл, брав участь у створенні п’ятимов. (серб.-рос.-франко-англо-нім.) словника матем. термінів. Створив фундам. підручник з теор. механіки у 3-х т. (1933–55). Переклав серб. мовою «Початки Евкліда», додавши бібліогр. примітки і ґрунт. коментар (1957).

Пр.: Приложение геометрических производных к теории кривых и поверхностей. К., 1906; Уравнения движения для консервативных систем и их приложения. К., 1912; К учению о траектории неголономной системы // Зап. Новорос. ун-та. О., 1916. Вып. 10; К вопросу об основах механики // Рус. мысль. Москва, 1916. Т. 5.

Літ.: Лейбман Э. Б. Математическое отделение Новороссийского общества естествоиспытателей (1876–1928) // Истор.-матем. исследования. Москва, 1961. Вып. 14; Спомени, посвячени проминулом академику Антону Билимовичу. Београд, 1971; История механики в России. К., 1987.

О. М. Боголюбов

Статтю оновлено: 2003