Балицький Костянтин Петрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Балицький Костянтин Петрович


Балицький Костянтин Петрович

БА́ЛИЦЬКИЙ Костянтин Петрович (03. 06. 1924, Київ – 27. 12. 1995, там само) – патофізіолог. Д-р мед. н. (1965), проф. (1966). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1981). Закін. Київ. мед. ін-т (1946). Працював в Ін-ті експерим. біології й патології МОЗ УРСР у відділі експерим. онкології: 1950–53 – м. н. с.; від 1953 – в Ін-ті фізіології АН УРСР: м. н. с., в. о. вченого секр., ст. н. с.; від 1960 – в Укр. НДІ експерим. і клін. онкології: заст. дир. з наук. роботи, кер. лаб. (1967– 71). Після реорганізації цього Ін-ту, у 1971–95 – зав. відділу Ін-ту проблем онкології НАНУ. Розробив оригін. напрям в онкології – вивчення механізмів протипухлинного захисту, що дало змогу визначити нові методи діагностики й лікування злоякісних пухлин. Провів дослідж. у галузі застосування ультразвуку в онкології й фітотерапії пухлин. Досліджував різноманітні аспекти історії вітчизн. медицини. Був віце-президентом Міжнар. наук. т-ва «Європейська робоча група з психосоматичного вивчення раку». Читав курс лекцій у Японії (1982).

Пр.: Опухолевый процесс и нервная система. К., 1958 (співавт.); Реактивность организма и химиотерапия опухолей. К., 1975 (співавт.); Лекарственные растения и рак. К., 1982 (співавт.); Стресс и метастазирование злокачественных опухолей. К., 1987 (співавт.).

Статтю оновлено: 2003