Балоте Антон - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Балоте Антон

БА́ЛОТЕ Антон (Balotă Anton; 17. 01. 1901, м. Пітешті, Румунія – 24. 10. 1971, Бухарест) – румунський літературознавець і фольклорист. Чл. Асоц. славістів Румунії (1961). Закін. Бухарест. ун-т (1922). Працював асист. каф. славістики Бухарест. ун-ту (1923– 25), викл. у серед. навч. закладах (1926–36), наук. референтом Ін-ту історії Румун. АН (1950–52). Досліджував питання слов’яно-румун. літ-ри 15 ст., фольклорні взаємозв’язки народів Пд.-Сх. Європи, зокрема взаємовпливи слов’ян. нар. поезії та румун. фольклору. Ця проблема розробляється в одній із найкращих статей Б. – «Circulaţia guslarilor prin ţările româneşti» («Рух гуслярів по румунських землях») // «Limbă şi literatură», Bucureşti, 1968, vol. 17. У працях «Epica lui Mihnea cel Rău» («Епіка Міхні Злого»), «Epica lui Ştefan cel Mare» («Епіка Штефана Великого»), «Poetica de curte» («Придворна поетика»), що залишилися неопублікованими, вчений підтримує ідею М. Емінеску, Ал. Ламбріора і Н. Йорга про те, що румун. балада, подібно до зх.-європ., розвивалася як у середовищі нар. мас, так і при дворі королів. Автор статей про істор. умови виникнення найдавнішої укр. нар. пісні «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш» – «În legătură cu istoricitatea epicii orale româneşti şi cântecul ucrainean al lui Ştefan Vodă» («Історизм усного румунського епосу і українська пісня про Штефана Воєводу») // «Romanoslavica», 1966, vol. 13. Інші праці: «Eposul popular iugoslav» («Югославський народний епос») // «Convorbiri literare», 1935, № 3–5, «Satul – izvor de viaţă românească» («Село – джерело життя румунського народу», 1938), «Izvoare istorice sec. 12–14 despre vechimea şi originile cântecului epic sud-slav» («Історичні джерела 12–14 ст. про давність і походження південно-слов’янської епічної пісні») // «Romanoslavica», 1958, vol. 2, «Funcţiunea socială a cântecului bătrânesc» («Суспільна функція старовинної пісні») // «Revista de etnografie şi folclor», 1968, vol. 13, № 2, «Balada de curte, un străvechi gen literar românesc» («Придворна балада – старовинний румунський літературний жанр») // «Limbă şi literatură», 1969, vol. 20, «Vitejii lui Ştefan cel Mare» («Витязі Штефана Великого») // «Studii şi articole de istorie», 1967, vol. 9. Усі праці Б. видані в Бухаресті.

Літ.: Al. Amzulescu. Balade populare româneşti. Bucureşti, 1964. Vol. 1; I. Datcu, S. C. Stroescu. Dicţionarul folcloriştilor. Bucureşti, 1979; Dicţionarul scriitorilor români. Bucureşti, 1995. Vol. 1.

М. А. Богайчук

Стаття оновлена: 2003