Балуєв Сергій Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Балуєв Сергій Іванович


Балуєв Сергій Іванович

БАЛУ́ЄВ Сергій Іванович (10. 07. 1921, м. Мишкіно, нині Ярослав. обл., РФ) – лікар. Д-р мед. н. (1959), проф. (1976). Під час 2-ї світ. війни брав участь у партизан. русі, був поранений, має бойові нагороди. Закін. Брюссел. ун-т (1946). Працював ординатором лікарні у Брюсселі (1947–48); асист. Ін-ту експерим. терапії Льєжського ун-ту (Бельгія, 1949–51) та одночасно зав. н.-д. відділу «Лабораторі Лабаз» (Бельгія, 1949–51); зав. лаб. експерим. медицини, ст. асист. Ін-ту спеціалізації та вдосконалення лікарів Болгарії (1951–55); ст. н. с. Ін-ту фізіології АН УРСР (1956–59); зав. лаб. Ін-ту геронтології й експерим. патології АМН СРСР (1959–63); зав. відділу біохім. фармакології Ін-ту біохімії АН УРСР (1963– 69); кер. лаб. Держ. н.-д. онколог. ін-ту (Москва, 1969–74). Від 1974 – проф., зав. каф. (до 1991) фізіології та екології людини Моск. пед. ун-ту. Наук. дослідж. у галузі вікової фармакології й особливостей біохім. процесів в нерв. тканині за різних функціон. і патолог. станів організму. Запропонував новий напрям дослідж. у біохімії – біохім. фармакологію з метою розшифрування біохім. механізмів дії нейротропних та ін. засобів. Напрями діяльності: процеси детоксикації, фармакол. властивості деяких похідних саліцилової і бензойної кислот, патогенезу й лікування гострої променевої хвороби. На основі праць Б. створ. лікар. препарати оксафенамід, лабазил, декамевіт, кваделіт тощо.

Пр.: О влиянии стрихнина на биологическое действие ионизирующего излучения // Вест. рентгенологии и радиологии. 1955. № 4; Про механізм дії барбітурових сполук // ФЖ. 1957. № 3; О старении и долголетии. Москва, 1961; Біохімічні і функціональні зміни в головному мозку при дії ряду нейротропних засобів роздільно на нервові центри та на периферичні органи і тканини // 1-й Укр. біохім. з’їзд. Чц., 1965; Влияние индопана на содержание биогенных аминов и активность холинэстеразы в головном мозгу собак // Мат. 2-го Всесоюз. биохим. съезда. Ташкент, 1969. Т. 21; Системно-структурный подход к обучению физиологии человека. Архангельск, 1991; Биология. Москва, 1994 (співавт.).

Статтю оновлено: 2003