Балух Василь Олексійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Балух Василь Олексійович

БАЛУ́Х Василь Олексійович (21. 11. 1955, с. Боржигантай Читин. обл., РФ) – історик. Д-р істор. н. (2000), проф. (2002). Закін. Чернів. ун-т (1979), де й працює: викл. (від 1982), доц. (від 1988), зав. каф. історії стародав. світу та середніх віків (1991–98), зав. каф. етнології, антич. та середньовіч. історії (2000–01), декан. філос.-теол. ф-ту і зав. каф. релігієзнавства та теології (від 2001). Наук. ред. зб. «Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології» (1996–2001). Вивчає проблеми антич. історії, раннього християнства, аграр. історії пізньосередньовіч. Польщі.

Пр.: Фільварки пізньосередньовічної Польщі. Чц., 1999; Друковані джерела з історії розвитку фільваркового господарства в пізньосередньовічній Польщі // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Історія. К., 2000. Вип. 50; Види і розміри відробіткової ренти у фільварках пізньосередньовічної Польщі // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Сер. Історія. Чц., 2000. Вип. 96–97; Історія Стародавньої Греції: Курс лекцій. Чц., 2001 (співавт.); Кметі і загродники в польському селі ХVI – першої половини ХVІІ ст. // Буковин. журн. 2001. Ч. 1–2.

О. М. Масан

Стаття оновлена: 2003