Балухатий Сергій Дмитрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Балухатий Сергій Дмитрович


Балухатий Сергій Дмитрович

БАЛУХА́ТИЙ Сергій Дмитрович (12(24). 03. 1893, м. Феодосія Таврій. губ., нині АР Крим – 02. 04. 1945, Ленінград, нині С.-Петербург) – літературознавець, бібліограф. Чл.-кор. АН СРСР (1943). Закін. Петрогр. ун-т (1917). Працював бібліографом Книжк. палати (1917–19), у 20-х рр. читав курс літ. бібліографії в Ін-ті історії мист-в. 1919–23 – проф. Самарського, від 1924 – Ленінгр. ун-тів. Від 1930 керував відділом рос. літ-ри 20 ст. у Пушкін. домі АН СРСР. Автор монографій «Проблемы драматургического анализа: Чехов» (Ленинград, 1927), «Чехов-драматург» (Ленинград, 1936), «Вопросы изучения драматургии Горького» («Горький и театр: Сб. ст.», Москва; Ленинград, 1938), а також праць з історії рос. літ-ри кін. 19 – поч. 20 ст., літ. джерелознавства та археографії. Бібліогр. праці Б. утвердили новий тип н.-д. анотов. покажчика літ-ри. Відродив традицію бібліогр. семінарів у 40-х рр. У кн. «Библиотека Чехова. (Описание личной библиотеки писателя)» («Чехов и его среда: Сб.», Ленинград, 1930), «Драматургия Чехова: К постановке пьесы “Вишневый сад” в Харьковском театре русской драмы» (Х., 1935, співавт.), «Горьковский семинарий» (Ленинград, 1946), ст. «Чехов об Украине» («Советская Украина», 1942, 19 нояб.) та ін. є знач. матеріал з історії рос.- укр. літ. зв’язків.

Пр.: Теория литературы: Аннотированная библиография. Ч. 1. Ленинград, 1929; К пересмотру принципов литературной библиографии // Сб. статей к 40-летию ученой деятельности акад. А. С. Орлова. Ленинград, 1934; Критика о М. Горьком: Библиография статей и книг. 1893–1932. Ленинград, 1934; Литературная работа М. Горького: Список первоначальных текстов и авторизованных изданий 1892–1934. Москва; Ленинград, 1936.

Літ.: Адрианова-Перетц В. Член-корреспондент АН СССР С. Д. Балухатый // Изв. АН СССР. Отдел лит-ры и языка. 1945. Т. 4, вып. 5; Берков П. Н., Муратова К. Д. Хронологический список научных трудов С. Д. Балухатого // Уч. зап. Ленингр. ун-та. Сер. филол. наук. 1948. Вып. 13.

Статтю оновлено: 2003