Бальон Ярослав Григорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бальон Ярослав  Григорович

БАЛЬО́Н Ярослав Григорович (17. 03. 1938, с. Бабине, нині Заставнів. р-ну Чернів. обл.) – фахівець у галузі органічної хімії. Д-р хім. н. (1990). Держ. премія УРСР (1976). Закін. Чернів. ун-т (1960). Працював м. н. с. Ін-ту орган. хімії АН УРСР (1963–67); від 1967 – зав. лаб. орган. синтезу Ін-ту ендокринології та обміну речовин АМНУ. Розробив синтез похідних азолів, азинів 1,1-діарил-2,2-дигалогеноетанів – інгібіторів функції надниркових залоз, карбоксанілідів – нестероїдних антиандрогенів, тиреоїдних гормонів (тироксину, трийодтироніну).

Пр.: Конденсация N-арилсульфонилмоноиминодвуокисей серы с диенами // ЖОРХ. 1963. № 33 (співавт.); Присоединение N,N-дихлоруретанов к алкенам. β-хлоралкилизоцианаты // Там само. 1975. № 12 (співавт.); Нові підходи до синтезу тиреоїдних гормонів // Ендокринологія. 1994. № 1; Деякі досягнення у створенні лікарських засобів // Там само. 1996. № 1 (співавт.); Тиреоїдні гормони. Перспективи створення їх виробництва в Україні // Журн. АМНУ. 2002. № 1 (співавт.).

Н. В. Сологуб

Статтю оновлено: 2003