Бальцер Освальд-Мар’ян — Енциклопедія Сучасної України

Бальцер Освальд-Мар’ян

БА́ЛЬЦЕР Освальд-Мар’ян (23. 01. 1858, м-ко Ходорів, нині місто Львів. обл. – 11. 01. 1933, Львів – історик, архівіст. Д-р права і філософії (1883). Дійс. чл. Польс. АМ (1920). Чл. НТШ (1926). Вивчав право у Львів. (1879–81), потім у Краків. (1881–83) ун-тах під кер-вом К. Ліске, М. Бобжинського. Освіту здобув у Берліні, Бреслау (нині Вроцлав), у Бруннера, Дройзена, спеціалізуючись у допоміж. істор. дисциплінах, зокрема у генеалогії (1883–84). Від 1885 – у Львів. ун-ті: приват-доц., від 1887 – проф. польс. права, декан юрид. ф-ту (1892–93; 1914), ректор (1895–96). У 1901 організував у Львові Т-во підтримки польс. науки (від 1920 – Наук. т-во у Львові), був його головою. Водночас від 1880 працював у Крайовому архіві гродських і земських актів у Львові, від 1891 – його дир. Досліджував історію гродських і земських судів, склав індекси до 11–15 томів AGZ, які видавав К. Ліске. Організував у архіві спец. б-ку. За час кер-ва архівом прийняв на зберігання збірку пергаментів, суд. книги, Йосифін. і Францисканську метрики. Під його кер-вом завершено інвентарі галиц., сяніц. і перемис. гродських і земських актів. Серед його учнів – апліканти архіву П. Домбковський, Б. Барвінський, В. Гейнош, Г. Полячківна. Досліджував держ. і адм. устрій середньовіч. Польщі, історію давнього права слов’ян. народів. У праці «Genealogia Piastów» (Kraków, 1895) подав низку фактів про династичні шлюби польс. князів і королів із Рюриковичами. Б. опублікував юрид. пам’ятки вірмен. колоній Зх. України та книги кримінал. справ Сяноцького гродського суду за 1554–1638 – цінного джерела про опришків. рух у Надсянні та Лемківщині.

Пр.: Kancelarie i akta grodzkie w wieku XVIII. Lwów, 1882; Monumenta Poloniae Historica. T. 4. Lwów, 1884; Studja nad prawem polskim. Poznań, 1889; Historia ustroju Austrii w zarysie. Lwów, 1899; Historia porównawcza praw słowiańskich. Lwów, 1900; Porządek sądów i spraw prawa ormiańskiego z r. 1604. Lwów, 1912; Skarbiec z archiwum koronnego w dobie przedjagiellońskiej. Lwów, 1917.

Літ.: Księga pamiątkowa ku czci prof. O. Balzera. Lwów, 1925; Біографія О. Бальцера // Хроніка НТШ. 1930. Вип. 69–70; H. Polaczkówna. Oswald Marian Balzer: Wspomnienie pośmiertne // Archejon. 1933. 11; Заїкин В. Пам’яті великого вченого. З приводу смерті проф. О. Бальцера // Дзвони. 1933. № 1; P. Dąbkowski. Oswald Balzer. Życie i dzieła. Lwów, 1934; Добровольский М. Польские учёные и их вклад в мировую науку. Варшава, 1959; Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Warszawa, 1988.

У. Р. Кришталович, Т. Ю. Гошко

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
У. Р. Кришталович, Т. Ю. Гошко . Бальцер Освальд-Мар’ян // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=40211 (дата звернення: 15.04.2021)