Балюк Святослав Антонович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Балюк Святослав Антонович


Балюк Святослав Антонович

БАЛЮ́К Святослав Антонович (27. 08. 1946, ст. Віледь Архангел. обл., РФ) – агрохімік-ґрунтознавець. Д-р с.-г. н. (1996). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1973). Від 1967 працює в Ін-ті ґрунтознавства та агрохімії УААН (Харків): лаборант, інж., м. н. с. (1978–83), ст. н. с. (1983–90), пров. н. с. (1990–91), зав. лаб. (1991–2000), від 2000 – заст. дир. зі стандартизації і метрології. Вивчає закономірності еволюції чорноземів при зрошенні. Розробив нормат. базу агроекол. моніторингу й систему заходів з охорони та підвищення родючості зрошув. земель.

Пр.: Зрошувані землі // Родючість ґрунтів: моніторинг та управління. К., 1992 (співавт.); Зрошувані чорноземи України // Водне госп-во України. 1997. № 1; Система нормативов агроэкологических условий произрастания сельскохозяйственных культур // Агроэкол. оценка земель Украины и размещение с.-х. культур. К., 1997; Агроэкологическая концепция орошения черноземов. К., 1997 (співавт.); Особливості еволюції чорноземів в умовах зрошення // Вісн. Харків. аграр. ун-ту: Зб. наук. пр. Х., 1998; Зрошення земель в Україні. Стан та шляхи поліпшення. К., 2000 (співавт.).

Статтю оновлено: 2003