Банах Онуфрій Степанович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Банах Онуфрій Степанович

БА́НАХ Онуфрій Степанович (24. 06. 1934, с. Галич, нині Підгаєц. р-ну Терноп. обл.) – фізико-хімік. Батько Т. Банаха. Д-р хім. н. (1992), проф. (1994). Чл. НТШ (1992). Закін. Львів. ун-т (1957), де відтоді й працював н. с. (до 1960), ст. викл. (1963 –67). У 1971–75 – ст. викл. Львів. політех. ін-ту. Від 1975 – у Львів. мед. ун-ті: асист., доц. (1992–94), проф. (від 1994) каф. заг. біонеорган. та фізколоїд. хімії. Започаткував новий наук. напрям – розроблення та газохроматогр. дослідж. модифікацій синтет. і природ. цеолітів для аналізу забруднень повітря. На основі цеолітів розробив модифікації, які за селективністю вилучення мікроконцентрацій СО та ін. забруднювачів повітря перевершують відомі досі сорбенти.

Пр.: Инверсия последовательности элюирования компонентов из хроматографической колонки // ЖФХ. 1986. Т. 60, № 11; Химическая промышленность и охрана окружающей среды. К., 1986 (співавт.); Chromatographic properties of zeolites modified for analysis of atmospheric pollutants // Pure and Applied Chemistry. 1989. Vol. 61, № 11 (співавт.); Modified zeolites in gas chromatography for the analysis of air pollutants // Adsorption Science and Technology. 1996. Vol. 14, № 4 (співавт.); Зміна термодинамічних функцій адсорбованих газів на формованих цеолітах CuNaM у хроматографічних колонках // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хімічна. 2002. № 41 (співавт.).

Літ.: Історичні аспекти кафедри неорганічної та фізколоїдної хімії // Львів. держ. мед. ін-т: Слов. Л., 1994; Деякі штрихи до історії хроматографічних досліджень цеолітів на кафедрі загальної гігієни // Гігієнічні проблеми сучас. сусп-ва. Л., 1999.

І. І. Даценко, Я.-Р. М. Федорів

Стаття оновлена: 2003