Бандурка Олександр Маркович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бандурка Олександр Маркович

БАНДУ́РКА Олександр Маркович (24. 04. 1937, с. Калинівка, нині Городищен. р-ну Черкас. обл.) – правознавець, політичний діяч. Д-р юрид. н. (1996), проф. (1995), генерал-полковник міліції (1999). Акад. АПрНУ (2000). Нар. депутат України (1990–94, 1994–98, 1998–2002, від 2002). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1996), «Хрест Слави» 1-го ступ. (1997), орден Ярослава Мудрого 5-го ступ. (1999), повний кавалер відзнак МВС України. Закін. Харків. юрид. ін-т (1964) та Харків. інж.-екон. ін-т (1998). 1959–76 – служба в органах внутр. справ Дніпроп. обл.; 1976–83 – заст. нач. УВС Полтав. та Житомир. облвиконкомів; 1984–91 – нач. УВС Харків. облвиконкому; 1992–94 – нач. УВС Харків. обл. Від 1994 – ректор Нац. ун-ту внутр. справ МВС України (Харків). Учасник розробки «Декларації про державний суверенітет України», «Акта проголошення незалежності України», Конституції України та багатьох законів України. Досліджує проблеми теорії управління, адм. права та операт.-розшук. діяльності.

Пр.: Пособие по организации служебной и оперативно-розыскной деятельности в подразделениях органов внутренних дел по вопросам защиты экономики от преступных посягательств. Х., 1993; Оперативно-розыскная деятельность (правовой анализ): Наук.-практ. пособ. К., 1994 (співавт.); Управління в органах внутрішніх справ. Х., 1995; Управління в ОВС України: Підруч. Х., 1998; Теорія та методи роботи з персоналом в ОВС: Підруч. Х., 2000 (співавт.); Адміністративна діяльність: Особлива частина. Підруч. Х., 2000; Державне регулювання економіки: Підруч. Х., 2000 (співавт.); Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть. Х., 2000 (співавт.); Этнопсихология: Учеб. пособ. Х., 2000 (співавт.); Адміністративний процес: Підруч. Х., 2001 (співавт.); 350 років мого життя: (Спогади). Х., 2001; Професійна етика працівників ОВС: Підруч. Х., 2001; Юридична деонтологія: Підруч. Х., 2001 (співавт.); Юридична психологія: Підруч. Х., 2001 (співавт.); Оперативно-розшукова діяльність: Підруч. Ч. 1. Х., 2002 (співавт.); Основы судебной бухгалтерии: Учеб. Х., 2002 (співавт.).

Літ.: Олександр Маркович Бандурка: Біобібліогр. покажч. до 60-річчя з дня народж. Х., 1997; Котляр О. С. Наш народний депутат. Х., 2002.

О. Н. Ярмиш

Статтю оновлено: 2003