Банковський Юрій Адамович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Банковський Юрій Адамович

БАНКО́ВСЬКИЙ Юрій Адамович (22. 12. 1927, с-ще Бобровиця, нині смт Черніг. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1968), проф. (1970), акад. АН Латв. РСР (1982). Засл. діяч н. Латв. РСР (1977), Держ. премія Латв. РСР (1967). Закін. Латв. ун-т (1948). Від 1949 – в Ін-ті неорган. хімії Латв. АН: м. н. с., ст. н. с. (1952–58), зав. лаб. (1958–97), наук. консультант (від 1997). Досліджує аналіт. хімію та хімію координац. сполук. Вивчає будову і властивості орган. аналітичних реагентів та їхніх комплексних сполук. Від 60-х рр. Б. досліджує 8-меркаптохінолін (тіооксин), його похідні та їхні внутр. комплексні сполуки. Разом зі співроб. розробив спектрофотометричні методи визначення багатьох елементів у природ. і пром. об’єктах. Б. співпрацює з ученими України. Так, уперше 8-меркаптохінолін і його похідні у практику амперометричного аналізу ввели В. Супрунович, Ю. Усатенко та ін.

Пр.: Химия внутрикомплексных соединений меркаптохинолина и его производных. Рига, 1978; Внутрикомплексные соли тиооксина // Изв. АН Латв. ССР. Сер. хим. 1966. № 4 (співавт.); Применение 8-меркаптохинолина (тиооксина) для выделения микроколичеств металлов // Методы и применение нейтроноактивационного анализа. Рига, 1969 (співавт.); Мезоионное строение и физико-химические свойства внутрикомплексных соединений переходных металлов с 8-меркаптохинолином и его производных // Изв. АН Латв. ССР. Сер. хим. 1970. № 6; Structure studies of internal complexes of 8-mercaptoquinoline and its derivatives // Latvijas Ķīmijas Žurnāls. 1999. № 2 (співавт.).

Літ.: Сарма О. До Байкала и дальше: О науч. деятельности Банковского // Наука и техника. 1985. № 11; Стурис А. П. Академик Академии наук Латвийской ССР Ю. А. Банковский: Библиогр. указатель. Рига, 1987; Його ж. Akadēmiķim Jurijam Bankovskim – jubileja // Latvijas Ķīmijas Žurnāls. 1997. № 4.

Д. Е. Зарума

Стаття оновлена: 2003