Банникова Вікторія Павлівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Банникова Вікторія Павлівна


Банникова Вікторія Павлівна

БА́ННИКОВА Вікторія Павлівна (24. 03. 1930, Ташкент – 11. 02. 1994, Київ) – ембріолог. Д-р біол. н. (1974), проф. (1974). Премія ім. В. Юр’єва АН УРСР (1977). Закін. Ленінгр. ун-т (1953). У 1956–60 – асист. каф. дарвінізму та генетики у Білорус. ун-ті (Мінськ); 1960–90 – м. н. с., ст. н. с., одночасно 1967–94 – зав. відділу ембріології рослин, 1976–79 – заст. дир. Ін-ту ботаніки АН УРСР; 1990–94 – зав. відділу ембріології рослин в Ін-ті клітин. біології та генет. інженерії АНУ. Під кер-вом та з участю Б. проводились дослідж. у різних напрямках ембріології рослин, зокрема несумісності при міжродовій та міжвидовій гібридизації рослин. Вивчення закономірностей формотворчих процесів ембріогенезу в умовах in vivo та in vitro дало змогу подати кількісні характеристики ембріогенезу в нормі та за експерим. впливів, дати рекомендації для отримання генетично змінених рослин з їх подальшим використанням у селекц. процесі.

Пр.: Цитоэмбриология межвидовой несовместимости у растений. К., 1975; Половые клетки и оплодотворение у покрытосеменных и водорослей. К., 1975; Основы эмбриологии растений. К., 1982; Межвидовая несовместимость у растений. К., 1986; Основы эмбриогенеза злаков. К., 1991.

Статтю оновлено: 2003