Барабой Вілен Абрамович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Барабой Вілен Абрамович

БАРАБО́Й Вілен Абрамович (05. 11. 1931, м. Гайсин Вінн. обл.) – фахівець у галузі експериментальної онкології. Син А. Барабоя. Д-р мед. н. (1974), проф. (1989). Премія ім. О. Палладіна АН УРСР (1997), премія ім. О. Богомольця НАНУ (1998), Держ. премія України в галузі н. і т. (1999). Закін. Київ. мед. ін-т (1953). Працював гол. сан. лікарем Акмолин. (нині Астанин.) обл., (Казахстан, 1953–57); м. н. с. (1961–62), ст. н. с. (1962–71) відділу радіобіології та біофізики фізіології АН УРСР; ст. н. с. (1971–89), зав. лаб. експерим. онкології та променевої патології (1989–99) Київ. н.-д. рентґено-радіол. і онкол. ін-ту (нині Ін-т онкології АМНУ). Виїхав до Німеччини. Досліджує біохім. і біофіз. механізми променевого ураження і захист від нього, проблеми радіорезистентності пухлин і засобів її подолання, дію на пухлини гіпертермії та комбінованої терморадіотерапії, спільні риси і особливості радіац. і нерадіац. стресів, особливості іонізуючої радіації низької інтенсивності, біол. та протипроменеву дію рослин. фенольних сполук, вільнорадикальний механізм дії цих сполук.

Пр.: Биологическое действие растительных фенольных соединений. К., 1976; Перекисное окисление и радиация. К., 1991 (співавт.); Перекисное окисление и стресс. С.-Петербург, 1992 (співавт.); Чернобыль: десять лет спустя // Мед. последствия радиац. катастроф. К., 1996 (співавт.); Окислительно-антиоксидантный гомеостаз в норме и патологии. К., 1997 (співавт.); Вплив гіпергравітаційного стресу на стан антиоксидантної системи щурів // Доп. НАНУ. 1999. № 2 (співавт.); Біоантиоксидант мелатонін: фізіологічні функції та застосування // ФармЖ. 2000. № 1; Свободнорадикальное окисление и антиоксидантная защита при патологии головного мозга. Москва, 2000 (співавт.).

Л. Ф. Арендаревський

Статтю оновлено: 2003