Бараг Лев Григорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бараг Лев Григорович

БА́РАГ Лев Григорович (31. 12. 1910 (13. 01. 1911), Київ – 04. 09. 1994, Уфа, Башкортостан, РФ) – фольклорист і літературознавець. Д-р істор. н. (1969), проф. (1970). Засл. діяч наук Башкир. АРСР (1977). Респ. премія ім. Салавата Юлаєва (1987). Закін. 2-й Моск. пед. ін-т (1931). У 1938–41 – зав. каф. Мінського пед. ін-ту і н. с. Ін-ту мови й літ-ри АН Білорус. РСР; 1943–49 – доц. Білорус. ун-ту, 1949 звільн. за звинуваченням у космополітизмі. Від 1951 – у Башкир. пед. ін-ті: зав. каф. рос. літ-ри і фольклору (1966–88). У 1930–90 організовував щорічні фольклорно-етногр. експедиції у регіони України та Білорусі. Друкувався від 1937. Брав участь у підготовці двотом. «Истории башкирской литературы» (Уфа, 1963; 1966). Автор праць про укр., білорус., рос., башкир. казки («Восточнославянские сказки, их взаимосвязи и национальное своеобразие», «Русские, белорусские и украинские сказки о животных в сравнительном освещении», обидві – Уфа, 1969; «Об особенностях украинской сказочной героики сравнительно с белорусской и русской» // «Рус. фольклор», т. 11. Москва, 1968; «Беларуская казка», Мінск, 1969 та ін.). Брав участь у підготовці багатьох збірників казок, зокрема виданих у Берліні білорус. нар. казок («Belorussisches Volksmärchen», vol. 1–10, 1966–80) та укр. нар. казок («Ukrainisches Volksmärchen», 1972). У своїх працях широко використовував укр. матеріали. Виступав з рец. на видання укр. фольклору. Досліджував творчість Янки Купали, Максима Танка, М. Шолохова, М. Горького та ін.

Тв.: Сюжэты і матывы беларускіх народных казак. Сістэматычны паказальнік. Мінск, 1978; Сравнительный указатель сюжетов. Восточно-славянская сказка. Ленинград, 1979 (співавт.).

Літ.: Литературоведение в Поволжье: Библиогр. указ. Саратов, 1967; Габсалямова Ф. Г. Лев Григорьевич Бараг: Библиогр. указ. Уфа, 1981; Список основных работ доктора исторических наук Л. Г. Барага // Сов. этнография. 1987. № 2.

Г. П. Півторак

Стаття оновлена: 2003