Бараненко Валерій Олексійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бараненко Валерій Олексійович

БАРАНЕ́НКО Валерій Олексійович (20. 01. 1941, с. Сєдове Новоазов. р-ну, нині Донец. обл.) – фахівець у галузі прикладної математики і будівельної механіки. Д-р тех. н. (2001). Закін. Дніпроп. ун-т (1964). Працював майстром каф. буд. механіки (1965–66); заст. начальника, нач. електрон. машини, доц. каф. буд. механіки (1966–74); доц. (1974–81), зав. каф. (1981– 85), доц. каф. приклад. математики (1985–97); зав. каф. нарисної геометрії та інж. графіки (від 1997) Дніпроп. інж.-буд. ін-ту (нині Придніпров. академія буд-ва та арх-ри). Наук. дослідж. у галузі теорії й впровадження методів оптимізації в буд. механіку.

Пр.: Динамическое программирование в задачах строительной механики. Москва, 1975 (співавт.); Оптимальні конфігурації пружних стержнів при випадкових вимушених поздовжніх коливаннях // Доп. АН УРСР. Сер. А. 1988. № 7; Оптимизация нелинейно-упругих колец // Матем. методы в задачах расчета и проектирования сложных мех. систем: Сб. науч. тр. К., 1992 (співавт.); Probability approach to the structural optimization problems and dynamic programming // Proc. of the Second World Congress «Structural and multidisciplinary Optimization» (WSMO-2), May 26–30, 1997. Zakopane, 1997. Vol. 1; Керування геометрією при проектуванні ферм мінімального об’єму // Теор. основи буд-ва: Зб. наук. праць Придніпров. академії буд-ва та арх-ри. Дн., 2000. Вип. 8.

Літ.: Кривчик Г. Г., Крот В. І., Топ’юк Л. М. Академії будівельних кадрів – 70 років: Нариси історії Придніпров. академії буд-ва та арх-ри. Дн., 2001.

Л. М. Топ’юк

Статтю оновлено: 2003