Баранник Анатолій Феодосійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Баранник Анатолій Феодосійович


Баранник Анатолій  Феодосійович

БАРА́ННИК Анатолій Феодосійович (22. 01. 1948, м. Берегове Закарп. обл.) – математик. Брат Л. Баранника. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1995). Закін. Ужгород. ун-т (1970). Працював у Полтав. пед. ін-ті (1974–95): ст. викл., доц., проректор із заоч. навчання, ст. н. с., проф.; від 1995 – проф. Ін-ту математики Помор. пед. академії (м. Слупськ, Польща). Перші наук. дослідж. стосувалися нескінчен. груп з деякими системами інваріант. підгруп, алгебри проектив. зображень скінчен. груп над числовими полями; мультиплікатив. групи схрещеного групового кільця. Осн. об’єктом дослідж. протягом останніх двох десятиліть були групи неперерв. перетворень. Разом із Л. Баранником і В. Фущичем ввів класифікацію зв’язних підгруп груп Евкліда, Ґалілея, Пуанкаре й групи конформних перетворень. Знайшов деякі класи розв’язків рівнянь матем. фізики.

Пр.: О группах, близких к гамильтоновым // УМЖ. 1978. Т. 30, № 5; Максимальные подалгебры ранга n–1 алгебры АР(1, n) и редукция нелинейных волновых уравнений // Там само. 1990. Т. 42, № 11–12; О редукции и точных решениях нелинейных многомерных уравнений Шредингера // ТМФ. 1991. Т. 87, № 2; Подгрупповой анализ групп Галилея, Пуанкаре и редукция нелинейных уравнений. К., 1991 (співавт.); On a new method for constructing exact solutions of the nonlinear differential equations of mathematical physics // J. of Physics. A. Mathematical and General. 1998. Vol. 31.

Статтю оновлено: 2003