Баранник Леонід Феодосійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Баранник Леонід Феодосійович


Баранник Леонід Феодосійович

БАРА́ННИК Леонід Феодосійович (15. 07. 1944, с. Петрівка-Роменська, нині Гадяц. р-ну Полтав. обл.) – математик. Брат А. Баранника. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1991). Закін. Ужгород. ун-т (1965) і працював у ньому асист., асп. (до 1971); від 1971 – у Полтав. пед. ін-ті: ст. викл., доц., зав. каф. математики, декан фіз.-мат. ф-ту, ст. н. с.; від 1993 – проф. Ін-ту математики Помор. пед. академії (м. Слупськ, Польща). Наук. дослідж. у галузі проектив. зображень скінчен. груп над числовими полями та кільцями: теорія індекса Шура, точні зображення, степені нерозклад. зображень; вивчав також мультиплікативну групу схрещ. групового кільця та групи неперерв. перетворень. Співавтор класифікації зв’язних підгруп груп Евкліда, Ґалілея, Пуанкаре й групи конформних перетворень. За допомогою виділених підгруп знайшов широкі класи інваріант. розв’язків рівнянь матем. фізики.

Пр.: Об индексе Шура проективных представлений конечных групп // Матем. сб. 1971. Т. 86(128), № 1(9); К вопросу о точных проективных представлениях конечных абелевых групп над произвольным полем // УМЖ. 1974. Т. 26, № 6; On subalgebras of the Lie algebra of the extended Poincare group P(1, n) // J. Math. Phys. 1987. Vol. 28, № 7; Подгрупповой анализ групп Галилея, Пуанкаре и редукция нелинейных уравнений. К., 1991 (співавт.); On modular projective representations of finite nilpotent groups // Colloquium Mathematicum. 2001. Vol. 87, № 2.

Статтю оновлено: 2003