Баранов Євген Герасимович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Баранов Євген Герасимович


Баранов Євген Герасимович

БАРА́НОВ Євген Герасимович (12. 06. 1926, м. Няндома Архангел. обл., РФ – 18. 05. 1993, Дніпропетровськ) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1971), проф. (1972). Закін. Моск. ін-т кольор. металів і золота (1948), де й працював до 1958 на каф. гірн. робіт: асист., заст. декана (1951– 54), доц. та в. о. зав. каф. (1954– 58); у 1958–60 – зав. відділу гірн. справи і металургії АН Киргиз. РСР (м. Фрунзе, нині Бішкек); 1960–66 – дир., 1966–72 – зав. відділу та лаб. Ін-ту фізики і механіки гірських порід АН Киргиз. РСР; 1972–76 – зав. каф. гірн. машин, 1976–91– проф. Дніпроп. гірн. ін-ту (нині Нац. гірн. ун-т). Осн. наук. праці присвячені дослідж. фізики вибуху, вибух. матеріалів, механізації підрив. робіт, фізики твердого тіла (гірських порід), технології та комплекс. механізації відкритої розробки родовищ корис. копалин, руйнуванню гірських порід гірн. машинами.

Пр.: Повышение эффективности использования энергии взрыва скважинных зарядов в условиях обводненных скальных массивов // Огнеупоры. 1986. № 2; Зависимость процесса разрушения горного массива при взрывном нагружении от параметров скважинных зарядов // Физика и процессы разрушения горных пород. К., 1987 (співавт.); О целесообразности применения граммонита 30/70 при разрушении скальных пород взрывом на карьерах // ГорЖ. 1987. № 9 (співавт.); Оценка энергоемкости и степени разрушения горных пород // Там само. 1988. № 4 (співавт.); Принцип энергетического анализа и оптимизации технологических процессов добычи и переработки полезных ископаемых // Физ.-тех. проблемы разработки полезных ископаемых. Новосибирск, 1989. № 4 (співавт.).

Статтю оновлено: 2003