Баранов Сергій Микитович — Енциклопедія Сучасної України

Баранов Сергій Микитович

БАРА́НОВ Сергій Микитович (14. 11. 1918, м. Кустанай, Казахстан – 23. 06. 2000, Донецьк) – хімік-органік, вуглехімік. Д-р хім. н. (1963), проф. (1963), чл.-кор. НАНУ (1965). Учасник 2-ї світ. війни. Мав бойові та держ. нагороди СРСР. Закін. Ленінгр. ун-т (1941). Працював у Львів. мед. ін-ті (1946–66): асист., доц., зав. каф. орган. хімії. Від 1967 – в Ін-ті фіз.-орган. хімії та вуглехімії НАНУ: кер. відділу вуглехім. та орган. синтезу, радник при дирекції (1990–2000), одночасно 1966–85 – зав. каф., проф. каф. вуглехімії Донец. ун-ту. Осн. напрям робіт у галузі орган. хімії – синтез і реакційна здатність гетероциклічних сполук, що є компонентами кам’яновугіл. смоли. Досліджував зв’язки між структурою і властивостями вугілля, синтез та реакційну здатність гетероциклічних сполук ряду азолінів, азинів, бетаїнів та ін.; розробив реакцію гетерилювання, що відкрило новий спосіб цілеспрямованого синтезу сполук заданої структури і властивостей; запровадив у вироб-во способи одержання роданіну, бета-галогенозаміщених кислот, купроїну та ін. Встановив основні закономірності зв’язку між структурою й хім. властивостями вугілля, розробив клатратну теорію будови вугілля.

Пр.: Органічна хімія: Підруч. К., 1970; Четвертичные соли хинолинбензимидазолов // ХГС. 1980. № 12 (співавт.); Восстановительная диполимеризация угля // ХТТ. 1980. № 6 (співавт.); Перспективы энергетического и химического использования угля. К., 1982; Синтез и исследование ингибиторов коррозии на основе коксохимического хинолина. К., 1992 (співавт.).

А. Ф. Попов

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
А. Ф. Попов . Баранов Сергій Микитович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=40429 (дата звернення: 19.06.2021)