Барановський Тадей - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Барановський Тадей

БАРАНО́ВСЬКИЙ Тадей (13. 09. 1910, Львів – 1993, Вроцлав, Польща) – біохімік. Чл. Польс. АН. Почес. чл. Польс. біохім. т-ва (1972). Закін. Львів. ун-т (1933), де працював на каф. лікар. хімії: асист. (1934–37), доц. (1938–41); кер. закладу лікувал. хімії на мед. фах. курсах у Львові (1942–44). Від 1945 – проф., зав. каф. фізіолог. хімії Мед. академії у Вроцлаві. Під кер-вом проф. Я. Парнаса з’ясував окремі біохім. реакції гліколізу та глікогенолізу (1935–38). Досліджував кристалізацію білків та залежність між будовою і функцією білків. Отримав у кристаліч. стані окремі білки, зокрема фермент дегідрогеназу гліцерофосфату (1949).

Пр.: Die Sacharose im Harn bei einem Falle von Pankreaserkrankung // Klinische Wochenschrift. 1934. Bd. 13 (співавт.); Sur les phosphorylations initiales du glicogène // C. R. Soc. Biol. 1935. Vol. 120 (співавт.); Untersuchungen über die Phosphorübertragungen in der Glykolyse und Glykogenolyse // Acta Biologica Experimentalia. 1938. Bd. 12 (співавт.); Zależnośé między budową a funkeją białek // Postępy biochemii. 1970. T. 16, № 3.

Літ.: Головацький І. Деякі штрихи до історії розвитку біологічної хімії в Україні // Пр. НТШ. Л., 2000. Т. 4; Биологи.

І. Д. Головацький

Стаття оновлена: 2003