Барановський Федір Титович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Барановський Федір Титович

БАРАНО́ВСЬКИЙ Федір Титович (18. 05. 1931, с. Болашевка Гомел. обл., нині Білорусь) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1983), проф. (1985). Закін. Ленінгр. пед. ін-т (1954). Працював у Північноосетин. пед. ін-ті: ст. викл. (1957–60); у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: доц. (1960–85), зав. каф. вищої математики № 2 (1982–98), одночасно зав. опорної каф. київ. регіону (1985– 98), проф.-консультант каф. вищої математики (1998–99). У 1964–66 викладав математику в м. Пномпень (Камбоджа); 1968–71 працював викл., 1970– 71 зав. каф. математики в Ін-ті нафти й газу в м. Бумердес (Алжир). Від 1999 – на пенсії. Наук. дослідж. стосуються вироджених гіпербол. рівнянь з довіл. скінченною кількістю змінних. Для таких рівнянь досліджував задачу Коші, мішані та початково-крайові задачі, задачу Гурса з видозміненими гранич. умовами; розробляв методику викладання математики.

Пр.: О смешанной краевой задаче для гиперболического уравнения с вырождающейся главной частью // Докл. АН СССР. 1977. Т. 237, № 1; Задача Гурса для гиперболического вырождающегося внутри и на границе области уравнения // Дифференц. уравнения. 1982. Т. 18, № 11; Задача Коши с видоизмененными начальными данными для обобщенного уравнения Эйлера–Пуассона–Дарбу: Матем. сб. 1983. Т. 120(162), № 2; Кафедра вищої математики № 2: До сторіччя Київ. політех. ін-ту. К., 1998 (співавт.).

М. Л. Горбачук

Статтю оновлено: 2003