Барбіна Єлизавета Сергіївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Барбіна Єлизавета Сергіївна

БА́РБІНА Єлизавета Сергіївна (28. 10. 1941, Херсон) – педагог. Д-р пед. н. (1998), проф. (2001). Закін. Херсон. пед. ін-т (1964). Вчителювала (1964–66); працювала інспектором з вихов. роботи Херсон. облвно (1966– 73); від 1976 – у Херсон. пед. ун-ті: викл., ст. викл., доц., зав. каф. пед. майстерності, від 1993 – проф. каф. педагогіки та психології. Досліджує проблеми профес. підготовки пед. кадрів; формування пед. майстерності в системі безперервної пед. освіти.

Пр.: Педагогическое мастерство – искусство и наука быть человеком: Учебно-метод. пособ. К., 1995; Идеи интеграции, системности и целостности в истории и практике высшей школы: Научно-метод. пособ. К., 1996 (співавт.); Гуманістична спрямованість методів навчання і виховання // Гуманізація та гуманітаризація профес. освіти: Зб наук. пр. К., 1996; Формирование педагогического мастерства в системе непрерывного педагогического образования. К., 1997.

Я. Ю. Голобородько

Стаття оновлена: 2003