Барвінський Євген Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Барвінський Євген Іванович


Барвінський Євген Іванович

БАРВІ́НСЬКИЙ Євген Іванович (03. 01. 1874, с. Постолівка, нині Гусятин. р-ну Терноп. обл. – 16. 05. 1947, Краків) – історик, архівіст, бібліограф. Чл. НТШ (1893), чл. істор. комісії Польс. АН, т-ва «Badań Historii obrony Lwowa i województw Południowo-wschodnich», Слов’ян. ін-ту в Празі. Офіцер. хрест ордена Відродження Польщі (1929), румун. орден «Meritul Cultural» 1-го кл. (1935). Навч. на ф-ті права (1891), закін. філос. ф-т (1898) Львів. ун-ту. 1895–1913 працював у Львів. університет. б-ці. Брав участь в організації Польс. істор. т-ва (1932–47 – заст. голови Гол. ради) і його львів. відділ. (1926–30 – голова). Від 1923 – чл. кваліфікац. комісії при Мін-ві віросповідань та релігії. Співроб. часопису «Kwartalnik Historyczny». Працював дир. (1913– 39), ст. н. с. (1939–40), хранителем фондів (1941–44) Держ. архіву у Львові. Проводив інвентаризацію віден. архів. документів у 1919–20 та 1924, опрацьовував і подавав пропозиції до проекту архів. польс.-австр. договору (1923–30). Перебуваючи у Відні, описав низку архів. документів з історії Галичини: 1922 – виписки з архіву Надвір. палати у Відні, 1924 – інвентар. опис австр. Мін-ва юстиції (1772–1918), Мін-ва залізниць. У 1928–35 – Ген. комісар Польщі для розподілу сілез. документ. матеріалів. Перебуваючи у відрядженні в Чехо-Словаччині та Сілезії, склав опис архів. документів Цєшин. економії. Впорядкував та описав фонди Держ. архіву Львова: акти Крайової табулі, Галиц. намісництва, Львів. апеляц. суду 1784– 1909, Карного суду Львова 1825–91, Фінанс. прокуратури та ін. Підготував доповідну записку гол. дир. архівів у Варшаві про стан і потреби реорганізації Земського архіву у Львові (1933), довідку в справі архів. підготовки студентів істор. ф-ту. 1936–39 працював над проектом видання архів. довідника «Przewodnik archiwalny». 1941–43 впорядковував документи Крайової шкіл. ради у Львові, Дирекції держ. лісів, Дирекції та Команди держ. поліції у Львові (1919–39), Інспекторату праці, Воєвод. упр. з фінанс.-аграр. справ. 1944–47 – хранитель фондів Держ. архіву у Кракові. Працював над істор. розвідкою «Історія організації австрійських установ Галичини». 1945 – кер. підкомісії архів. справ істор. комісії Польс. АН у Кракові.

Пр.: Причинки до історії зносин цісаря Рудольфа ІІ і папи Климента VІІІ з козаками в р. 1593–1594 // Зап. НТШ. 1896. Т. 10; Набіг козаків на Очаків 1545 р. // Там само. 1897. Т. 18; Katałog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie. Lwów, 1912; Biblioteka Uniwersytecka // Tydzień. 1905. Cz. 1; Pierwsze podziaіy administracyjne Galicji. Lwów, 1935.

Статтю оновлено: 2003