Барвінченко Віктор Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Барвінченко Віктор Іванович

БАРВІ́НЧЕНКО Віктор Іванович (25. 05. 1939, м. Лебедин Сум. обл.) – агрохімік. Д-р с.-г. н. (1994). Закін. Житомир. с.-г. ін-т (1962). Працював агрономом на Рівненщині (1962–65) та Сумщині (1965–67); м. н. с. Укр. НДІ землеробства, Київ (1969–73); 1973–77 – зав. лаб. агрохімії Чорторийського дослід. поля Укр. НДІ землеробства; від 1977 – ст. н. с., пров. н. с., 1994–98 – зав. лаб. удобрення корм. культур Ін-ту кормів УААН (Вінниця); від 1998 – проф. каф. рільництва, ґрунтознавства та агрохімії Вінн. аграр. ун-ту. Досліджує проблеми рац. внесення добрив під корм. культури. Опрацював систему удобрення корм. сівозмін. Учасник розроблення нормативів затрат мінерал. добрив під кормові культури для ґрунтово-кліматич. зон та України в цілому, а також норматив. показників виносу та використання корм. культурами елементів мінерал. живлення.

Пр.: Способ прогнозирования урожайности зеленой массы кормовых культур // Бюл. изобретений. 1985. № 34 (співавт.); Удобрення польових кормових культур // Оптимізація азот. живлення рослин при інтенсивних технологіях. К., 1992 (співавт.); Особливості ефективного застосування мінеральних добрив у кормовій сівозміні // Корми і кормовиробництво. К., 1995. Вип. 39 (співавт.); Методика дослідної справи в кормовиробництві. К., 1998 (співавт.); Закономірності дії елементів мінерального живлення на урожайність кормових культур // Корми і кормовиробництво. К., 1999. Вип. 46.

Б. В. Хоменко

Стаття оновлена: 2003