Барг Ігор Мусійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Барг Ігор Мусійович


Барг Ігор Мусійович

БАРГ Ігор Мусійович (27. 07. 1935, Дніпропетровськ) – геолог, стратиграф-палеонтолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1994), проф. (1996). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1958). Працював шахт. геологом (1958– 60). Від 1961 – ст. н. с., вчений секр. НДІ геології при Дніпроп. ун-ті; доц. (1978–93), проф. (від 1994), одночасно від 1978 – заст. декана геол.-геогр. ф-ту Дніпроп. ун-ту. Вивчає біостратиграфію неогенових і четвертин. відкладів Пн. Причорномор’я та Криму. Наук. дослідження: палеонтологія, стратиграфія, палеоекологія, біогеографія, заг. питання стратиграфії та геології неогену Пд. України.

Пр.: Биостратиграфия верхнего кайнозоя Южной Украины. Дн., 1993; Нариси геологічної історії Дніпропетровщини. Дн., 1997; Палеобиогеографические критерии создания стратиграфической шкалы миоцена Украины // Палеобіографічні дослідження та проблеми створення регіональних стратиграфічних шкал. К., 1998; О границе между нижним и средним миоценом в Крымско-Кавказской области // Доп. НАНУ. 2001. № 5; Устриці родини Crassostrea з томаківських шарів Південної України // Палеонтол. зб. Л., 2002. № 34; Устриці родини Pycnodonta з томаківських шарів Південної України // Там само.

Статтю оновлено: 2003