Бардах Юліуш - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бардах Юліуш

БА́РДАХ Юліуш (Bardach Juliusz; 03. 11. 1914, Одеса – ?) – польський історик держави і права. Дійс. чл. Польс. АН. Навч. у Володимир-Волин. г-зії та Вілен. ун-ті. Від 1951 – проф. Варшав. ун-ту. Віце-президент Міжнар. асоц. історії права і політ. установ. Праці з історії устрою і права Великого князівства Литовського та Польщі. Висвітлював також питання правового устрою укр. земель. Рецензував праці укр. дослідників, брав участь у польс.-укр. наук. конференціях. Гол. ред. багатотом. «Historii paсstwa i prawa Polski» (автор 1-го і співавт. 4-го томів).

Пр.: Historia państwa i prawa Polski do poùowy XV wieku. Warszawa, 1957; Bractwa cerkiewne na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku // Kwartalnik Historyczny. 1967. № 1; Studia z ustroju i prawa Wielkiego księstwa Litewskiego XIV–XVII w. Biaùystok; Warszawa, 1970.

Я. Д. Ісаєвич

Стаття оновлена: 2003