Барна Микола Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Барна Микола Миколайович


Барна Микола Миколайович

БА́РНА Микола Миколайович (08. 02. 1938, с. Радоцина Горлиц. пов. Краків. воєводства, Польща) – ботанік-цитоембріолог. Д-р біол. н. (2002), проф. (1997). Закін. Львів. лісотех. ін-т (1961). Працював у Великобичків. лісокомбінаті тресту «Закарпатліс» (1961–65); в Карпат. філії Укр. НДІ ліс. госп-ва і агролісомеліорації (Івано-Франківськ): м. н. с., ст. н. с. (1967–71); від 1971 – у Терноп. пед. ун-ті: викл., ст. викл., доц., проф., зав. каф. ботаніки, 1977–85 – заст., від 1991 – декан хім.-біол. ф-ту. Наук. дослідж. у галузі репродуктив. біології деревних рослин.

Пр.: Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії: Навч. посіб. К., 1997; Біологія для допитливих: Навч. посіб. Ч. 1. Дроб’янки, Рослини, Гриби. Ч. 2. Царство Тварини. Т., 2000; 2002 (співавт.); Філогенія та місце родини Salicaceae Mirb. у системі квіткових рослин // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біологія. 2000. № 7; Морфологічні, цитологічні та гістологічні особливості етапів ембріогенезу видів родини Salicaceae Mirb. // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. біологія. 2001. № 1(12). Біологія. Задачі та розв’язки: Навч. посіб.: У 2-х ч. Т., 2001 (співавт.).

Літ.: Красовський І. Діячі науки і культури Лемківщини. Торонто; Л., 2000.

Статтю оновлено: 2003