Барсуков Микола Платонович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Барсуков Микола Платонович

БАРСУКО́В Микола Платонович (Барсуков Николай Платонович; 08(20). 11. 1838, м. Липецьк, нині РФ – 23. 11(06. 12). 1906, С.-Петербург) – російський історик, археограф, бібліограф, видавець. Навч. у Воронез. кадет. корпусі (до 1856), закін. 2-е Костянтинів. уч-ще у С.-Петербурзі (1859). Під час навч. 1859–61 в С.-Петербур. ун-ті був залуч. М. Костомаровим до наук. діяльності, зокрема брав участь в укладанні алфавіт. покажчика до «Повести временных лет». Під час роботи познайомився з А. Бичковським, разом з яким працював над упорядкуванням покажчика у 8-ми томах «Полного собрания русских летописей». Згадує про це у «Воспоминаниях о Н. И. Костомарове и А. Н. Майкове» (1898). Був співроб. (від 1863) і чл. (від 1870) Археогр. комісії; чл.-співроб. (від 1879) Археогр. т-ва; 1868–83 – нач. синодал. архіву і б-ки. Від 1883 й до кінця життя був нач. архіву Мін-ва нар. освіти (від 1891 – дійс. стат. радник). Співпрацював в «Русском архиве», «Вестнике Европы», г. «Московские ведомости». Істор.-літ. дослідж. Б. «Список книг церковной печати, хранящихся в библиотеке... Синода» (1871), «Рукописи археографической комиссии», «Источники русской агиографии» (обидва – 1882) досі не втратили наук. значення. Підготував до друку документи й архівні матеріали з історії рос. та укр. культури: листування М. Карамзіна, О. Пушкіна, А. Дельвіга, Є. Баратинського і П. Плетньова з П. В’яземським; кн. «Жизнь и труды П. М. Строева» (1878), «Русские палеологи сороковых годов» (1880, про І. Сахарова, О. Бодянського та ін.), «Жизнь и труды В. Г. Барского» (1885). Останні роки життя присвятив багатотом. дослідж. «Жизнь и труды М. П. Погодина» (т. 1–22, 1888–1910; т. 1–7 і 8–11 були відзнач. Уваровськими преміями С.-Петербур. АН 1895 і 1899), яке містить матеріали, що стосуються укр. літ-ри й культури, зокрема участі укр. письменників у літ. процесі 1830–50-х рр., особисті й творчі взаємини М. Гоголя, Г. Квітки-Основ’яненка, М. Максимовича, О. Бодянського, Ю. Венеліна, Д. Зубрицького з М. Погодіним, документи про Кирило-Мефодіїв. т-во, арешт Т. Шевченка та ін. Усі твори Б. опубл. у С.-Петербурзі.

Літ.: Истомин В. К. Николай Платонович Барсуков. «Последнее прости». Москва, 1906; [Некролог] // Моск. ведомости. 1906, 30 нояб.; Бартенев П. И. [Некролог] // Рус. архив. 1907. Кн. 1; Корсаков Д. А. Воспоминания о Н. П. Барсукове // Истор. вест. 1907. № 6; В. М. Памяти Н. П. Барсукова // Отчеты о заседаниях Император. Об-ва любителей духов. просвещения в 1905–07 гг. С.-Петербург, 1908; Шереметев С. Д. Памяти Н. П. Барсукова // Там само; Рудаков В. Е. Хронологический список учено-литературных трудов Н. П. Барсукова с указанием материалов для биографии Н. П. Барсукова и некрологов его. С.-Петербург, 1909; Филькина Е. Ю. Н. П. Барсуков и его «Собрание автографов» // Археогр. ежегодник за 1983 г. Москва, 1985.

Т. М. Лебединська

Статтю оновлено: 2003