Барський Вадим Давидович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Барський Вадим  Давидович

БА́РСЬКИЙ Вадим Давидович (13. 08. 1938, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі моделювання складних хіміко-технологічних систем. Д-р тех. н. (1982), проф. (1989). Закін. Дніпроп. металург. ін-т (1961). Працював у Кузнец. філії Східного вуглехім. ін-ту, м. Ново-Кузнецьк (1961– 63); у Східному вуглехім. ін-ті, м. Свердловськ, нині Єкатеринбург (1964–83); від 1984 – зав. каф. заг. хім. технології Укр. хім.-технол. ун-ту (Дніпропетровськ). Осн. напрями наук. дослідж. – моделювання складних хім.-технол. систем, тепло-масообмінні процеси в технології високотемператур. піролізу вуглевмісних речовин, методи та процеси утилізації відходів пластмас і спрацьованих автомоб. шин.

Пр.: Практический математико-статистический анализ в коксохимии. Москва, 1975 (співавт.); Индуктивный регрессионный анализ. Свердловск, 1976 (співавт.); Элементы теории процесса коксования: Физическая модель // КиХ. 1988. № 2; Математическое описание структуры и поведения сложных ХТС (эволюционный подход) // Пробл. высшей школы. 1990. Вып. 72; Элементы теории процесса коксования: Математическая модель взаимодействия угольной частицы с потоком теплоты // КиХ. 1999. № 2 (співавт.); Материальные и тепловые расчеты в курсе общей химической технологии. Дн., 1999 (співавт.).

І. Г. Купрієнко

Статтю оновлено: 2003