Барц Марія Петрівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Барц Марія Петрівна


Барц Марія  Петрівна

БАРЦ Марія Петрівна (20. 06(03. 07). 1913, Харків) – біохімік. Д-р біол. н. (1971). Закін. Харків. ун-т (1938). Працювала ст. лаборантом Астрахан. мед. ін-ту (1941– 42); 1944–69 – в Ін-ті експерим. ендокринології (нині Ін-т проблем ендокрин. патології, Харків): м. н. с. (1944–52), ст. н. с. (1952–69). Розробляла принципи кількісного визначення катехоламінів флюориметричним методом; виявлення пов’язаних білком форм адренергічного медіатора та біохім. механізмів пермисивного значення кортикостероїдів для функції симпатичних нервів та їхніх медіаторів.

Пр.: Влияние введения адренокортикотропного гормона (АКТГ) на комплексирование норадреналина с белками сердца кроликов // Проблемы эндокринологии и гормонотерапии. 1960. Т. 6, № 1; О функциональном взаимодействии катехоламинов и гормонов коры надпочечников // Гипофиз-кора надпочечника. К., 1964 (співавт.); Соотношение свободного и связанного белком норадреналина в сердце кролика при различных функциональных состояниях органа // Проблемы эндокринологии и гормонотерапии. 1965. № 3; Фосфорилазная активность и связанный белком норадреналин в сердце кролика // Биохимия. 1965. Т. 30, вып. 5.

Статтю оновлено: 2003