Барʼяхтар Віктор Григорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Барʼяхтар Віктор Григорович

БАРʼЯХТА́Р Віктор Григорович (09. 08. 1930, м. Жданов, нині Маріуполь Донец. обл.) – фізик-теоретик. Д-р фіз.-мат. н. (1965), проф. (1966), акад. НАНУ (1978). Герой України (2010). Засл. діяч н. і т. України (1980). Держ. премії України в галузі н. і т. (1971,1986,1999), ім. К. Синельникова (1978), ім. М. Крилова АН УРСР (1985), ім. М. Боголюбова АНУ (1993), Міжнар. премія ім. М. Боголюбова РАН (1999). Золота медаль ім. В. Вернадського НАНУ (2008). Навч. у Ленінгр. ун-ті (1948–51), закін. Харків. ун-т (1953). У1954–72 – н. с., нач. лаб. Укр. фіз.-тех. ін-ту, Харків; 1973–82 – зав. відділу, заст. дир. з наук. роботи Донец. фіз.-тех. ін-ту АН УРСР одночасно 1978–82 – голова Донец. наук. центру АН УРСР; 1982–85 – зав. відділу Ін-ту теор. фізики АН УРСР; 1985–89 – дир., зав. відділу теор. фізики Ін-ту металофізики АН УРСР; одночасно 1982–89 – акад.-секр. Відділ, фізики й астрономії АН УРСР, 1989–90 – віце-президент, 1990–98 – 1-й віце-президент НАНУ; від 1995 – дир. Ін-ту магнетизму НАНУ. Організатор і перший декан фіз.-мат. ф-ту Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т» (1996). Очолював наук. центр Держ. ком-ту науки й техніки АН СРСР з матеріалознав. проблем високотемператур. надпровідності (1987–89). Засн. і президент Укр. фіз. т-ва (1990–94). Спільно з О. Ахієзером та С. Пелетмінським передбачив явище магнетоакуст. резонансу (1956). Автор квант. теорії термогальваномагніт. явищ у металах і напівпровідниках (1963–65), теорії релаксац. високочастот. процесів та явищ переносу у феро- (1959–62) та антиферомагнетиках (1972–75). Дослідив взаємодію магнонів з дислокаціями в реал. кристалах (1965). Запропонував новий механізм релаксац. процесів у плазмі в магніт. полі (1964). Автор теорій неліній. залежностей термодинам. характеристик надпровідників від тиску й концентрації домішок (1964–70); релаксац. процесів у надпровідниках. Дослідив динаміку циліндрич. магніт. доменів (1972–77). Після відкриття явища високотемператур. надпровідності (ВТНП) брав участь у роботах з аналізу електрон. структури й магніт. властивостей ВТНП, поглинання звуку. Серед учнів Б. – А. Боровик, В. Варюхін, Ю. Горобець, В. Клепиков, В. Криворучко, В. Попов, В. Семиноженко, Є. Стефановський, В. Тарасенко, Д. Яблонський.

Пр.: Спиновые волны. Москва, 1967 (співавт.); Функции Грина в теории магнетизма. К., 1984 (співавт.); В мире магнитных доменов. К., 1986; Цилиндрические магнитные домены и их решетки. К., 1988 (співавт.); Кинетические явления в твердых телах. К., 1989; Чернобыльская катастрофа. К., 1995; Theory of Adiabatic Potential and Atomic Properties of Simple Metals // Gordon and Breach Sciences Publishers. London, 1999 (співавт.); Водород в диффузионных процессах химико-термической обработки металлов и сплавов. К., 1999 (співавт.).

Літ.: 50-річчя академіка В. Г. Барʼяхтара // Вісн. АН УРСР. 1980. № 9; 60-річчя академіка АН УРСР В. Г. Барʼяхтара // Там само. 1990. № 9; Виктор Григорьевич Барьяхтар. К., 1990.

Є. Д. Білоколос

Стаття оновлена: 2016