Басін Володимир Самійлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Басін Володимир Самійлович

БА́СІН Володимир Самійлович (28. 07. 1927, с-ще Лозова, нині місто Харків. обл.) – фахівець з механізації сільського господарства. Д-р тех. н. (1987), проф. (1996). Закін. Всесоюз. заоч. політех. ін-т у Москві (1956). Відтоді працював в Укр. НДІ с.-г. машинобудування; від 1997 – проф. Харків. тех. ун-ту с. госп-ва. Під його кер-вом розроблено і створено машини для вирощування цукр. буряків, зокрема сівалки точної сівби СКРН–12, 4 наступні покоління сівалок ССТ, які, становлять основу комплексів машин для вирощування цукр. буряків в Україні та країнах СНД.

Пр.: Выбор стратегии и тактики механизации возделывания сахарной свеклы // МЭСХ. 1981. № 12; Оптимизация структуры и параметров машин на примере свекловичных сеялок // Тракторы и с.-х. машины. 1985. № 4; Теоретические основы оптимизации параметров посевных машин для пропашных культур // Направление развития комплексов машин для индустр. производства сахар. свеклы и кукурузы. Москва, 1986; Машины для точного посева пропашных культур: Конструирование и расчет. К., 1987 (співавт.); Optimierung vor Drillmaschinenparameter // Mechanisierung der Zuckerübenproduktion. Halle; Wittenberg, 1989; Проектування та конструювання – основа формування товарної політики підприємства // Конструювання, вироб-во та експлуатація с.-г. машин: Загальнодерж. міжвідом. наук.-тех. зб. Кр., 1999. T. 28.

В. В. Бакум

Статтю оновлено: 2003