Білокопитов Юрій Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Білокопитов Юрій Васильович

БІЛОКОПИ́ТОВ Юрій Васильович (16. 10. 1944, м. Воронеж, РФ) – фахівець у галузі хімічної кінетики та каталізу. Д-р хім. н. (1999). Закін. Львів. політех. ін-т (1967). Працює в Ін-ті фіз. хімії НАНУ: м. н. с., від 1980 – ст. н. с., від 2000 – пров. н. с. Осн. напрями наук. дослідж.: теорія й практика гетерогенно-каталіт. перетворень галогеновмісних орган. сполук. Розробив теор. засади кінетики й розвинув уявлення про механізм реакцій парціал. та повного окиснення, а також гідрогенолізу галогеновміс. ароматич. сполук на гетероген. каталізаторах. Спільно зі співроб. розробив нові, простіші способи синтезу галоїдангідридів малеїнової та фталевої кислот, а також антрахінону. Запропонував методи комплексної утилізації та знешкодження хлороорган. пром. відходів.

Пр.: Газофазное окисление фторбензола на оксидном ванадий-молибденовом катализаторе // УХЖ. 1986. Т. 52, № 11 (співавт.); Особенности полного гетерогенно-каталитического окисления хлорбензола // ЭР. 1994. № 4; Основные закономерности гетерогенно-каталитического окисления бензола и его производных // ТЭХ. 1998. Т. 34, № 3; Кинетика и механизм гетерогенно-каталитического гидрогенолиза хлорбензолов и хлорциклогексанов // Кинетика и катализ. 2001. Т. 42, № 2 (співавт.).

Л. Ю. Долгих

Стаття оновлена: 2003