Білопольський Микола Григорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Білопольський Микола Григорович


Білопольський Микола  Григорович

БІЛОПО́ЛЬСЬКИЙ Микола Григорович (10. 04. 1938, с. Куцо-Балка Ольшан. р-ну Кіровогр. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1990), проф. (1990). Засл. діяч н. і т. України (2012). Закін. Ін-т рад. торгівлі у Донецьку (1964). Працював н. с. Ін-ту економіки пром-сті АН УРСР (Донецьк, 1964–66); ст. викл. Ін-ту рад. торгівлі (1966–74); доц., заст. декана, деканом Донец. ун-ту (1974–79); доц., зав. каф. Донец. філії Мін-ва житл.-комунал. госп-ва України (1979–92); ректором Донец. екон.-гуманітар. ін-ту (1992–93); зав. каф. Донец. академії упр. (1993–96); зав. каф. обліку та аудиту Макіїв. екон.-гуманітар. ін-ту (1996–2000); від 2000 – зав. каф. обліку та аудиту Приазов. тех. ун-ту (Маріуполь). Наук. дослідж. у галузі менеджменту, економіки, обліку та аудиту.

Пр.: Основы производственно-хозяйственной энвироники. Москва, 1990; Енвіроніка – наука про розвиток і вдосконалення суспільства та світу. Д., 1997; Сообщество налогоплательщиков в борьбе по защите своих прав и законных интересов // Сб. науч. тр. Донец. ун-та. 2002. Вып. 8 (співавт.); Національна економічна безпека в Україні // Зб. наук. пр. Донец. тех. ун-ту. 2002. № 2 (співавт.).

Статтю оновлено: 2016