Білоусів Микола Федорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Білоусів Микола Федорович


Білоусів Микола Федорович

БІЛОУ́СІВ Микола Федорович (1863, с. Купиваха, нині Богодухів. р-ну Харків. обл. – 1942, Харків) – фізіолог, гістолог. Д-р зоології (1905), проф. (1905). Закін. Ніжин. г-зію (1884), Харків. Імператор. ун-т (1889). У 1892–93 – стипендіат каф. зоології Харків. ун-ту. Щоліта працював на Севастоп. біол. станції під кер-вом проф. О. Ковалевського. Від 1894 – приват-доц. каф. зоології, в. о. екстраординар. проф., ординар. проф. (1909) і одночасно зав. лаб. фізіології (від 1897) цього Ун-ту. 1913 у Харкові видано його підручник із заг. патології. Після реорганізації Харків. ун-ту був признач. зав. каф. фізіології Академії теор. знань (1920–21), зав. каф. фізіології (1921–29) і сектору порівнял. фізіології (1921–30) н.-д. каф. зоології Харків. ІНО; зав. каф. фізіології та біохімії Харків. зоотех. ін-ту (1930–33), одночасно від 1930 – у Харків. ун-ті. Як учений у галузі порівнял. фізіології та зоології був широко відомий у країні та за її межами. Від 1927 – чл. мед. секції Харків. наук. т-ва. У 30-х рр. публікував свої праці укр. мовою. Досліджував травлення представників багатоніжок та десятиногих раків, фізіологію актиній, мозок тварин, ферменти травлення вищих та нижчих тварин, фізіологію руху, м’язової та судин. систем. Одним із перших в Україні (1923) поставив питання про необхідність дослідж. процесів старіння організмів, що дало поштовх його учневі О. Нагорному для створення першої в СРСР наук. школи вікової фізіології та біохімії (1929).

Пр.: К физиологии актиний // Тр. Харьков. об-ва испытателей природы. 1896. Т. 29; Общая гистология: Лекции. Х., 1898; О дыхательных движениях у рыб. Х., 1900; О пищеварительных ферментах животных холоднокровных и теплокровных // Тр. Харьков. об-ва испытателей природы. 1903. Т. 37; Общая гистология: Краткое пособ. к лекциям. Х., 1913; Начальный курс практической физиологии: Краткое руководство для самообучения и преподавания. Х., 1913; Дещо про тіло наше. Як воно збудоване і як воно живе. Х., 1919; Старость и смерть. Х., 1923; До теорії фарбування метиленовою синькою // Бюл. Харків. наук. т-ва. 1927. № 1; До впливу підвищення температур на організми // Вісн. природознавства. Х., 1927. № 1; Спроба порівняльного вивчення діяння нервових отрут на протоплазму рослинної і тваринної клітини // Укр. мед. архів. 1932. Т. 8, № 3–4; До питання про будову поперечно-посмугованих м’язів тварин // Там само. 1935. № 6.

Літ.: Физико-математический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). Х., 1908; Харьковский государственный университет им. А. М. Горького за 150 лет. Х., 1955; Воронцов Д. С., Нікітін В. М., Сєрков П. М. Нариси з історії фізіології на Україні. К., 1959; Харьковский государственный университет 1805–1980: Истор. очерк. Х., 1980; Плющ В. Нариси з iсторiї української медичної науки та освіти. Кн. 2 (19 і 20 ст.). Мюнхен, 1983; Развитие биологии на Украине. Т. 1. К., 1984.

Статтю оновлено: 2003