Білявський Георгій Олексійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Білявський Георгій Олексійович

БІЛЯ́ВСЬКИЙ Георгій Олексійович (20. 10. 1935, с. Новоселка Потіїв., нині Радомишл. р-ну Житомир. обл.) – гідрогеолог, геоеколог, ландшафтознавець. Д-р геол.-мінерал. н. (1990), проф. (1992). Закін. Київ. ун-т (1957). Працював інж.-геологом у Далекосхід. геол. упр. (до 1959); у НДІ «Укрводоканалпроект» (1959–60); в Ін-ті геол. наук АН УРСР (1961–85): від 1976 – зав. лаб. мор. геології; у Київ. ун-ті (1985–98): викл. геол., геогр. і екон. ф-тів, 1991–98 – проф., заст. декана геогр. ф-ту; від 1998 – гол. н. с. Ін-ту агроекології та біотехнології УААН, проф. каф. агроекології Нац. аграр. ун-ту (Київ). Досліджує особливості формування підзем. вод зони інтенсив. водообміну Укр. Полісся, проблеми екології вод. систем України, Світового океану. Розробляв концепцію нац. безпеки України з екології.

Пр.: Природні ресурси прісних підземних вод Українського Полісся. К., 1971; Естественные ресурсы подземных вод зоны интенсивного водообмена Украины. К., 1973; Основи загальної екології: Підруч. К., 1995 (співавт.); Основи екологічних знань. К., 1997 (співавт.); Black Sea Environmental Priority Study. New York, 1998 (співавт.); Основи професійного навчання з екологічної політики і управління: Навч. посіб. К., 2002; Основи екології. Теорія та практикум: Навч. посіб. К., 2002.

В. І. Лялько

Стаття оновлена: 2003