Біляєв Микола Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Біляєв Микола Миколайович


Біляєв Микола Миколайович

БІЛЯ́ЄВ Микола Миколайович (11. 12. 1958, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі гідроаеродинаміки. Син М. М. Біляєва. Д-р тех. н. (1996), проф. (2001). Закін. Дніпроп. ун-т (1981 – за спеціальністю «гідроаеродинаміка», 1990 – «романо-германська філологія»). Працював у Дніпроп. аграр. ун-ті (від 1985); від 1993 – у Дніпроп. тех. ун-ті залізнич. транспорту: доц., проф., зав. каф. (від 1997). Дослідж. з матем. моделювання гідрогазодинам. процесів, процесів забруднення довкілля під дією різноманіт. антропоген. факторів.

Пр.: Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде. К., 1997 (співавт.); Оценка воздействий аварийных выбросов на окружающую среду // Вісн. Дніпроп. ун-ту. Сер. Механіка. 1998. Вип. 1, т. 1; Численное исследование внешней формы вытяжного зонта местного отсоса на степень загрязнения воздуха // Бионика: Межвед. сб. науч. тр. Ин-та гидромеханики НАНУ. 1998. Вып. 27–28; Компьютерное моделирование динамики движения и загрязнения подземных вод. Дн., 2001 (співавт.); Методы экспресс-расчета уровня загрязнения атмосферы. Дн., 2002 (співавт.).

Статтю оновлено: 2003