Біляк Борис Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Біляк Борис Йосипович

БІЛЯ́К Борис Йосипович (21. 01. 1903, Харків – 28. 09. 1985, там само) – учений-агроном. Д-р с.-г. н. (1969), проф. (1972). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР Закін. Харків. с.-г. ін-т (1938). Працював на вироб-ві. У 1944–47 – ст. технік Київ. військ. округу; 1947–57 – гол. агроном радгоспу «Поля зрошення» Харків. р-ну; 1957 – ст. н. с. Ін-ту овочівництва і баштанництва; 1957–85 – доц., проф. каф. технології с.-г. продуктів та плодоовочівництва Харків. с.-г. ін-ту (нині Харків. аграр. ун-т). Автор методики вузько-смугових посівів дрібнонасін. овочевих рослин.

Пр.: Вирощування ранніх овочів. К., 1960 (співавт.); Практикум по овощеводству: Учеб. пособ. X., 1972; Вирощування ранніх овочів при озимих, підзимніх і зимових строках сівби // Овочівництво відкритого грунту. К., 1977 (співавт.); Интенсификация производства овощей: Лекция. X., 1981; Овощеводство: Практикум. К., 1983 (співавт.).

I. В. Лебединський

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
I. В. Лебединський . Біляк Борис Йосипович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=40976 (дата звернення: 14.06.2021)