Біобліографія вчених україни - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Біобліографія вчених україни

«БІОБІБЛІОГРА́ФІЯ ВЧЕ́НИХ УКРАЇ́НИ» – серія біобібліографічних видань. Засн. 1968 з назвою «Біобібліографія вчених Української PCP», від 1992 – сучасна назва. Виходить укр. і рос. мовами. Серія складається з випусків персон. бібліогр. покажчиків, присвяч. видат. науковцям – дійс. членам НАНУ, й виходить до ювіл. дат (починаючи від 60-річчя від дня народж.), а також з метою увічнення пам’яті науковців, як зазначено в Положенні про видання праць у серії, затв. постановою Президії АН УРСР від 9 липня 1986. Коло осіб, котрим присвячуються видання, визначається Президією НАНУ. Видання серії здійснюється вид-вом «Наукова думка». Серій. характер видання зумовив дотримання певної структури випусків, складу й послідовності їх осн. елементів; відповідно регламентовано ред.-тех. оформлення й полігр. виконання. Систематизація матеріалів у покажчику здійснюється за такою структурою: передмова, вступна стаття, осн. дати життя і діяльності, літ-ра про науковця, покажчик друк. праць, допоміж. апарат покажчика. Передмова містить інформацію про структуру випуску, хронол. рамки видань, уведених до біобібліогр. покажчика праць науковця, види публікацій, їхню кількість. Вступна стаття подає відомості про життєвий і твор. шлях, фах. характеристику найважливіших напрямів наук., пед., наук.-організац., держ. і сусп. діяльності та аналіз гол. праць науковця. Літ-ра про життя і діяльність науковця містить усі публікації, які характеризують життєвий шлях і розкривають грані творчої діяльності особи. Покажчик друков. праць дослідника – частина, що подає найповнішу наук. й пізнавал. інформацію про особу, її творчу спадщину. Допоміжний наук.-довідк. апарат видання складається з покажчиків: іменного, заголовків праць, патент. документів, предмет., системат. геогр. назв.

Є. О. Колесник

Стаття оновлена: 2003