Байрачний Борис Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Байрачний Борис Іванович


Байрачний Борис Іванович

БАЙРА́ЧНИЙ Борис Іванович (18. 09. 1935, с. Заміське Валків. р-ну Харків. обл.) – хімік. Д-р тех. н. (1985), проф. (1986). Закін. Харків. політех. ін-т (1959), де працював інж. каф. технології електрохім. вироб-в; 1961–65 – інж. Харків. фіз.-тех. ін-ту; від 1965 – асист., від 1969 – ст. викл., від 1971 – доц., від 1983 – зав. каф. тех. електрохімії, одночасно 1968–73 – заст. декана, 1985– 90 – декан ф-ту технології неорган. речовин Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». Голова секції «Електрохімія» хім. т-ва ім. Д. Менделєєва у Харків. обл. Досліджує кінетику електрохім. процесів отримання металів, сплавів, металоксидних сполук та каталіт. матеріалів. Вивчає нові технол. процеси в хім. джерелах струму, анодні матеріали для захисту довкілля та підзем. споруд від корозії; кінетичні залежності у твердих електролітах системи метал–оксид– напівпровідник. Розробив методи вилучення кольорових та благород. металів з відпрацьованих розчинів гальванохім. та металург. вироб-в електрохім. засобами.

Пр.: Электрохимия вентильных металлов. Х., 1985 (співавт.); Теоретические основы гальванических процессов. К., 1988 (співавт.); Справочник гальваника. Х., 1988 (співавт.); Физико-химические основы производства оксидно-полупроводниковых конденсаторов. К., 1992 (співавт.); Технологія виробництва друкованих плат. Х., 2001 (співавт.); Технічна електрохімія: Підруч. Ч. 1, 2. Х., 2002 (співавт.); Алгоритми і програми розрахунків в технічній електрохімії. Х., 2002 (співавт.).

Літ.: Харьков. политех.

Статтю оновлено: 2003