Байрачний Кім Олексійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Байрачний Кім Олексійович

БАЙРА́ЧНИЙ Кім Олексійович (03. 11. 1930, Харків) – філософ. Д-р філос. н. (1972), проф. (1973). Закін. Харків. юрид. ін-т (1954). Працював у Харків. ун-ті (1958–60); від 1960 – у Харків. авіац. ін-ті (нині Нац. аерокосміч. ун-т «Харків. авіац. ін-т»): ст. викл., доц., зав. каф. (1967–2000), проф. (від 2000) каф. філософії. Наук. діяльність у сфері соц. проблем філософії, зокрема проблем виховання, техніки, використання категорій діалектики «узагальнене», «загальне», «особливе», «одиничне» під час вирішення завдань автоматизації інтелект. праці. Висунув та обґрунтував думку, що синергетика як нове світобачення – новий виток у розвитку діалектики.

Пр.: Направления и принципы воспитания // Общественно-политическая практика. 1985; Возрождение марксистской философии // Проблемы перестройки в обществен. науках. 1991; К вопросу о единстве технической и гуманитарной культуры // Инженерное образование – единство тех. и гуманитар. образования: Межвуз. науч.-метод. конф. 1993; Ще раз до питання про діалектику // Наук. вісник. Сер. Філософія. 2001. Вип. 9 (усі – Харків).

Т. П. Цепляєва

Статтю оновлено: 2003