Байса Дмитро Федорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Байса Дмитро Федорович

БА́ЙСА Дмитро Федорович (01. 10. 1934, с. Чорне Горлиц. пов. Краків. воєводства, Польща) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1977), проф. (1981). Держ. премія України в галузі н. і т. (1984). Закін. Дніпроп. ун-т (1956). Відтоді працював асист. каф. фізики Дніпроп. металург. ін-ту; від 1958 – в Ін-ті фізики НАНУ (Київ): асп., м. н. с., вчений секр. (1966–69), заст. дир. з наук. роботи (1970–79), зав. відділу (1969–2000); одночасно від 1979 – проф. Київ. політех. ін-ту (нині Нац. тех. ун-т «Київ. політех. ін-т»), від 2000 – проф. Нац. авіац. ун-ту (Київ). Досліджує внутр. кристаліч. поля у неметаліч. кристалах методами оптич., діелектрич. та радіоспектроскопії; фазові переходи у сегнето-, піро- і п’єзоелектрич. кристалах.

Пр.: Проявление водородных связей в спектре ЯКР 127I кристалла α-KIO3⋅IO3 // ХФ. 1986. Т. 5, № 11 (співавт.); Особенности зонной структуры монокристаллов прустита при фазовых переходах // ФТТ. 1986. Т. 28, вып. 2 (співавт.); Особенности эффекта исчезновения сегнетоэлектричества в кристалле α-KIO3⋅HIO3 при гидростатическом давлении // Там само. 1987. Т. 29, вып. 1 (співавт.); Диэлектрические свойства кристалла α-KIO3⋅HIO3 в области сегнетоэлектрического фазового перехода // Там само. 1991. Вип. 3 (співавт.); Особенности упорядочения протонной подсистемы в кристалле NH4IO3⋅2HIO3 // Кристаллография. 1991. Вип. 5 (співавт.); Дослідження спектрів ядерного квадрупольного резонансу Br79 в сегнетоелектричному кристалі (CH3)2CH NH3 Cd Br3 // УФЖ. 2001. Т. 46, № 5/6 (співавт.).

О. І. Барабаш

Статтю оновлено: 2003