Бакаєв Леонід Олександрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бакаєв Леонід Олександрович


Бакаєв Леонід Олександрович

БАКА́ЄВ Леонід Олександрович (17. 10. 1950, Київ) – економіст. Син О. Бакаєва. Д-р екон. н. (1990), проф. (1992). Держ. премія України у галузі н. і т. (2002). Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1972). Працював в Ін-ті кібернетики АНУ: від 1976 – ст. інж., кер. групи, від 1981 – ст. н. с., 1985–92 – зав. лаб.; від 1992 – заст. дир. з наук. роботи Ін-ту світ. економіки й міжнар. відносин НАНУ. Від 1997 – проф. каф. міжнар. економіки Київ. екон. ун-ту. Розробляє екон.-матем. методи й моделі прогнозування екон. розвитку зарубіж. країн, досліджує сучасні проблеми світ. госп-ва і міжнар. екон. відносин, теорію інвестицій та інвестиц. проектування.

Пр.: Принципы разработки программных систем макроэконометрического моделирования. К., 1982 (співавт.); Экономико-математические модели оценки и прогнозирования потенциала покупателя сельского хозяйства Китая. К., 1990; Эконометрическое моделирование сельского хозяйства ФРГ. К., 1993 (співавт.); Informacyjno-ekonomiczne wtązenie Ukrainy do procesu ogólnoeuropejskiego. Polska i Ukraina w nowej Europie. Instytut z pytań Medzynarodowych. Warszawa, 1993; Новая роль МВФ в международной финансовой системе. К., 1996; Кількісні методи в управлінні інвестиціями. К., 2000.

Статтю оновлено: 2003