Бакіров Віль Савбанович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бакіров Віль Савбанович

БАКІ́РОВ Віль Савбанович (08. 06. 1946, Уфа, Башкортостан, РФ) – соціолог. Д-р соціол. н. (1991), проф. (1994), акад. НАНУ (2012). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступ. (2006). Закін. Харків. юрид. ін-т (1970). Працював у Харків. ін-ті радіоелектроніки на каф. філософії (1971–82); від 1982 – викл. каф. соціології, 1991–94 – декан соціол. ф-ту; 1994–96 – 1-й проректор, від 1998 – ректор Харків. ун-ту. Наук. діяльність у галузі методології соціол. досліджень, політ. і екон. соціології, соціології соц. змін. Відп. ред. «Вісника Харківського університету» (серія «Соціол. дослідження сучас. сусп-ва: методологія, теорії, методи»), голова редакц. ради ж. «Universitates».

Пр.: Духовні цінності як об’єкт соціологічного аналізу // ФСД. 1987. № 4; Ценностное сознание и активизация человеческого фактора. Х., 1988; Fattori socio-culturali nella transizione all economia di mercato // La sindrome sovietica. Scritti sociologici Russi e Ukraini sulla crisi ed una risposta Italiana. Milano, 1992; Социальное познание на пороге постиндустриального мира // Общественные науки и современность. 1993. № 1; Город и государство: проблемы, тревоги, надежды горожан востока Украины. Х., 1996 (співавт.); Трансформація соціальної реальності і зміни у соціологічному пізнанні // Вісн. Харків. ун-ту. 1997. № 393; Політичні еліти // Політологія: Підруч. Х., 1998.

Л. Г. Сокурянська

Статтю оновлено: 2016