Бактерициди — Енциклопедія Сучасної України

Бактерициди

БАКТЕРИЦИ́ДИ (від бактерії і лат. caedo – вбиваю) – речовини, здатні вбивати бактерії та інші мікроорганізми (гриби, водорості, віруси) або припиняти їх ріст. Б. характеризуються бактерицидністю. До Б. належать: хім. сполуки, гази (сірчистий, окис етилену, бромистий метил та ін.), а також антибіотики, сульфамідні препарати, аміди й тіоаміди піридин- і пірозинкарбонових кислот. Серед хім. сполук виокремлюють: речовини, молекули яких містять актив. атом хлору (гіпохлорити, хлорне вапно тощо); йод та йодоформ; аромат. гідроксисполуки (феноли, крезоли, хлорфеноли, саліцилова кислота тощо); спирти (етанол, ізопропанол, бензиловий і дихлорбензиловий спирти); солі та комплексні сполуки срібла і ртуті; окисники (пероксид водню, надоцтова кислота, марганцевокислий калій). Б. використовують як антисептичні, хіміотерапевт. та дерматол. засоби, для дезінфекції, очищення води, захисту матеріалів і виробів від біол. руйнувань, боротьби з бактеріозами рослин, для запобігання розщеплення добрив ґрунтовими бактеріями. Б. мають різний механізм дії – вони денатурують білки мікроб. клітин, уражують їхні ферментативні системи, зменшують токсичність деяких токсинів, проявляють дезодораційну дію тощо. Б. входять до складу спец. мила (напр., зелене, борно-тимолове, карболове тощо), а також до складу препаратів для прання білизни та ін.

В. Я. Чирва

Статтю оновлено: 2003

Покликання на статтю
В. Я. Чирва . Бактерициди // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=41085 (дата звернення: 19.06.2021)