Балабушевич Іларіон Аркадійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Балабушевич Іларіон Аркадійович


Балабушевич Іларіон Аркадійович

БАЛАБУШЕ́ВИЧ Іларіон Аркадійович (13(26). 12. 1913, Київ – 05. 04. 1968, там само) – геофізик. Д-р геол.-мінерал, н. (1965). Закін. Київ. гірн.-геол. ін-т (1935). Працював на вироб-ві, від 1941 – гол. інж. та гол. геолог Середньо-Волзького, а потім Укр. відділ. Союз. геофіз. тресту Наркомнафти; 1944–50 ст. н. с. відділу геотектоніки Ін-ту геол. наук АН УРСР; від 1946 – в Київ. ун-ті: зав. відділу геофізики Астроном. обсерваторії (1952–55); від 1956 – зав. геофіз. лаб. Ін-ту геол. наук Білорус. PCP, одночасно – доц. Київ. геол.-розвідув. технікуму; 1959–61 – ст. н. с, кер. відділу Ін-ту геол. корис. копалин АН УРСР; від 1961 – в Ін-ті геофізики АН УРСР. Вивчав проблему геол. інтерпретації матеріалів геофіз. дослідж., помилки сейсм. даних. Розробив нові способи інтерпретації сейсм. даних. Одним із перших виконав сейсм. дослідження на Пн. Сх. України та в Білорусі. Автор принципово нових концепцій із розривної та складчастої тектоніки Дніпровсько-Донец. западини, а також першої тектоніч. схеми цього р-ну.

Пр.: Сейсмічні розвідки на території УРСР // Мат. по геології. К., 1935. Вип. 1 (співавт.); Итоги геофизических работ по изучению структур Днепровско-Донецкой впадины // Мат. по нефтеносности Днепров.-Донец. впадины. К., 1940; Высшие производные потенциала силы тяжести и возможности их использования в геологической гравиметрии. К., 1963; Припятский грабен: опыт палеотектонического анализа современного строения. К., 1965.

Літ.: Пам’яті І. А. Балабушевича // ГЖ. 1968. №6.

Статтю оновлено: 2003