Балаєв Анатолій Джалілович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Балаєв Анатолій Джалілович


Балаєв Анатолій Джалілович

БАЛА́ЄВ Анатолій Джалілович (02. 11. 1949, Київ) – агрохімік-ґрунтознавець. Д-р с.-г. н. (1997), чл.-кор. НААНУ (2016). 1979 закін. Укр. с.-г. академію (нині Нац. аграр. ун-т), де відтоді й працює: м. н. с., ст. н. с. (1983), асист. (1986–93), доц. (1993–98), від 1998 – проф. Вивчає трансформацію орган. речовини та кругообіг вуглецю в цілинних і освоєних чорноземах лісостепу і степу України; встановлення закономірностей впливу с.-г. використання, інтенсивності обробітку, норм і видів орган. добрив на вміст і запаси гумусу в ґрунтах. Запропонував узагальнену прогностичну модель гумусного стану чорноземів з різним рівнем надходження свіжої орган. речовини та ґрунтозахисні технології для лісостепової зони України.

Пр.: Гумусное состояние и водно-физические свойства чернозема типичного при его различном использовании // Сибир. вест. с.-х. науки. 1987. № 4; Відтворення родючості ґрунтів у ґрунтозахисному землеробстві. К., 1998; Концептуальні моделі гумусного стану чорноземів // ВАН. 1999. № 4.

Статтю оновлено: 2016